P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

LIEKSA
ISO 225 ha metsätila, joka sijaitsee n.15 km Lieksasta itään. Hoidon taso on hyvä ja alueella kattava tieverkosto. Puusto n.11 000 m3. Tilan yksi sivu rajoittuu jokeen lähes 1km matkalta.

Hp. 355 000€/tajous (kaupat voidaan tehdä 01/2011). 

Myydyt metsäkohteet