P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

INKOO (149-474-11-0)

Todella runsaspuustoinen metsätila Inkoossa. Pinta-ala 11,775ha ja kokonaispuusto n.2700m3. Uudistuskypsää metsää 6ha, varttunutta kasvatusmetsää 4,4ha ja 1,2 ha joutomaata. Keskimääräinen puusto metsämaalla n.250m3/ha.

Hp.100 000€ / tarjous viim. 8.5.2016. (MYYTY!)

ps.Inkoon Manneralueen osayleiskaavoitus on vireillä. Myytävä tila kuuluu tähän kaava-alueeseen.
Kaava on tarkoitus tehdä mitoittavaksi, eli kaava ottaa kantaa mahdollisimman paljon rakentamismahdollisuuksiin. Kaavaehdotus tullee nähtäville syksyllä 2016.

 

Myydyt metsäkohteet