P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

KÄRKÖLÄ, KÄRKÖLÄ (316-406-46-1, 316-406-55-0 316-406-1-22 , 316-406-2-177)

Kartat, otteet, ja ras.todistukset

kärkölän osayleiskaava

Peräti 226,14 ha, 4 eri tilasta koostuva yhtenäinen tilakokonaisuus
Kärkölän keskustan kupeessa. Alue on pääosin turvemaata/suota. Ojituksia
parantamalla ja tuhkalannoituksella vauhtia puunkasvuun. Paikka sopii myös erinomaisesti lintumetsästyksen ystävälle. Puustoa n.8800m3.

Hp.385 000€/tarjous viim. 31.10. mennessä.

Tarjouksen voi tehdä myös tiloista erikseen. Huomioi kaavamerkinnät osayleiskaavassa.

Myydyt metsäkohteet