P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

HARTOLA, KIRKKOLA (81-405-4-241)

Taimikkovaltainen, reheväpohjainen metsätila Hartolassa. Pinta-ala 11,395 ha ja maapohjat OMT, Metsäautotie perille. Hp. 25 500€ / tarjous viimeistään 10.4.2012.

 

Myydyt metsäkohteet