P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

PARKANO, LINNANKYLÄ (581-411-3-25) määräala

Noin 39 ha määräala lähellä 3-tietä vain n.6-7 km Parkanon pohjoispuolella. Mäntyvaltaista puustoa n. 4000m3 ja heti runsaasti hakkuumahdollisuuksia: Palstalle menee hyvä metsäautotie ja ojitukset ovat kunnossa. Taimikot hyvin onnistuneet, ei mainittavia hirvituhoja. Hp. 116 000€ / tarjous 31.3. mennessä.

Kohteeseen tutustuminen nyt helpooa, tiistaina 7.2 hiihdetty latu rajoja pitkin ympäri. Retkisukset mukaan ja ulkoilemaan!

Myydyt metsäkohteet