P J T - F O R E S T  O Y -
A M M A T T I T A I T O I S E S T I   P A L V E L L E N

SALO, LOPPI 734-419-2-35

Vaihteleva, eri kehitysluokkia ja maapohjia sisältävä n.11ha metsätila vain reilun 10km etäisyydellä Salon keskustasta. Puustoa n.950m2, josta jopa puolet heti hakattavissa. Hp.50 000€ / tarjous viim. 29.7.

Tilalla on voimassa oikeusvaikutteinen Salon Yleiskaava 2020, joka on tullut voimaan 12.5.2009. Tila on siinä M-aluetta, joka mahdollistaa haja-asutusluonteisen rakentamisen maa- ja metsätilarakentamisen lisäksi. Asemakaavaa ei ole.

Tieasioita; Oheisten vanhojen huonosti näkyvien karttapapereiden mukaan myytävän tilan läpi kulkee vanha yhteinen tie (4 m leveä). Tällaista pitkin toki metsätraktori mahtuu, mutta jos uuden oikean tien aikoo tehdä, niin on syytä hakea paikkaan leveämpi rasite.

Myydyt metsäkohteet